ชายเผาถ่านกับคนขายผ้า

BBQ+HOUND+3

ครั้งหนึ่งมีชายเผาถ่านคนหนึ่งประกอบอาชีพเผาถ่านในบ้านของเขาเอง วันหนึ่งเขาได้พบกับเพื่อนที่เป็นคนขายผ้า จึงได้ชักชวนให้เพื่อนมาอาศัยอยู่ร่วมกับเขา พร้อมบอกว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้านก็จะลดน้อยลงด้วย คนขายผ้าจึงตอบว่า

“เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะผ้าทุกชิ้นที่ข้าพยายามซักให้ขาว ท่านก็จะทำให้มันดำอีกครั้งทันทีด้วยถ่านของท่าน”

 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนที่คล้ายกันจึงอยู่ร่วมกันได้