ไก่ได้พลอย

chicken.jpg835ef64f-5c99-4703-8a0a-0f4c503e15c0Original

วันหนึ่งได้มีพ่อไก่ตัวหนึ่งกำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารให้ตัวเองกับแม่ไก่ของ มันอยู่ มันคุ้ยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเจอกับพลอยล้ำค่าเม็ดหนึ่งจึงได้อุทานขึ้นว่า

“ถ้าเจ้านาย เป็นคนเจอเข้า ไม่ใช่ข้าเจอ เขาคงหยิบเจ้าขึ้นมาและเก็บเจ้าเป็นสมบัติ แต่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับข้า ข้าอยากเจอข้าวบาร์เลย์สักเมล็ดมากกว่าเจออัญมณีหมดทั้งโลก”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนฉลาดรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์กับเขาเองได้ แล้วนำสิ่งนั้นมาทำประโยชน์แก่ตน แต่คนโง่เมื่อได้มาก็ใช้ประโยชน์อันใดมิได้