หมูป่ากับสุนัขจิ้งจอก

00-wild-boar-cartoon-07-12

ครั้งหนึ่งได้มีหมูป่าตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ และกำลังลับเขี้ยวของมันกับลำต้น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงถามหมูป่าว่าลับเขี้ยวไปทำไมในเมื่อไม่มีภัยใดๆ จากนายพรานหรือสุนัขล่าเนื้อ หมูป่าจึงตอบว่า

“ข้าทำโดยไตร่ตรองดีแล้ว เพราะมันไม่ดีแน่ที่จะลับอาวุธของข้าในช่วงเวลาที่จำเป็นต้องใช้มัน”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนฉลาดมักจะมองการณ์ไกล และมีความรอบคอบอยู่เสมอๆ