ชาวประมงกับปลาตัวเล็ก

image.download.php

ครั้งหนึ่งได้มีชาวประมงคนหนึ่งยังชีพด้วยสิ่งที่ได้จากการเหวี่ยงแหของเขา วันหนึ่งเขาจับได้ปลาตัวเล็กๆ เพียงตัวเดียวหลังจากออกแรงมาทั้งวัน

“นายท่าน ข้าจะมีอะไรดีพอสำหรับท่าน และตัวข้ามีค่าน้อยมาก ข้ายังไม่โตเต็มที่เลย ได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถิด ปล่อยข้ากลับลงทะเล อีกไม่นานข้าจะโตเป็นปลาตัวใหญ่ที่เหมาะสำหรับโต๊ะอาหารของพวกเศรษฐี ท่านค่อยจับข้าใหม่อีกครั้ง และท่านจะได้กำไรงามจากตัวข้า”

ชาวประมงได้ยินดังนั้นจึงตอบว่า

“ข้าต้องเป็นคนโง่มากถ้าข้ายอมละทิ้งผลกำไรที่แน่นอนในตอนนี้ เพื่อเห็นแก่ผลกำไรที่มากกว่าแต่ไม่แน่นอนในอนาคต”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : สิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่ย่อมมีค่ามากยิ่งกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อาจไม่มีอยู่จริง