ลากับเงา

the-donkey-and-his-shadow

ครั้งหนึ่งได้มีนักเดินทางคนหนึ่งจ้างคนขี่ลาให้พาเขาไปยังสถานที่ที่ห่างไกล วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวมากและแสงแดดแผดจ้า นักเดินทางจึงหยุดเดินทางเพื่อพักผ่อน และเลือกที่จะหลบร้อนใต้เงาของลาตัวนั้น เงาของลาบังแดดให้ได้เพียงคนเดียว

นักเดินทางกับเจ้าของลาจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงว่าใครมีสิทธิ์หลบใต้เงาลา เจ้าของลายืนกรานว่าเขาให้เช่าแค่ตัวลาเท่านั้น ไม่ได้ให้เช่าเงาด้วย นักเดินทางก็ยืนยันว่าเขาเช่าลาย่อมเท่ากับเช่าเงาของลาด้วย การทะเลาะเบาะแว้งคืบหน้าจากวาจาเป็นการลงไม้ลงมือ ระหว่างที่คนทั้งสองต่อสู้กัน ลาก็วิ่งเตลิดหนีไป

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องมักทำให้เราสูญเสียสิ่งสำคัญไป