กากับเหยือกน้ำ

rqrim8bqynyikjimenei

ครั้งหนึ่งได้มีการตัวหนึ่งกำลังใกล้ตายด้วยความกระหายน้ำอย่างมาก เมื่อมันเห็นเหยือกน้ำจึงได้รีบบินไปหาด้วยความยินดีเพราะหวังว่าจะได้กินน้ำ แต่เมื่อไปถึงกลับต้องเสียใจเมื่อพบว่าในเหยือกมีน้ำน้อยอยู่น้อยมากจนมันกินไม่ถึง มันจึงพยายามทำทุกวิถีทางเท่าที่จะคิดได้เพื่อให้ก้มถึงน้ำ แต่ความหวังของมันกลับล้มเหลว

ในที่สุดมันก็รวบรวมก้อนหินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาหย่อนลงในเหยือกทีละก้อนด้วยจะงอยปากของมัน จนกระทั่งน้ำล้นขึ้นมาถึงระดับที่มันสามารถก้มลงไปกินได้ มันจึงสามารถรอดชีวิตมาได้

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความจำเป็นคือบ่อเกิดของการประดิษฐ์คิดค้น