ผึ้งกับเทพจูปิเตอร์

Queen-bee

ครั้งหนึ่งได้มีผึ้งจากเทือกเขาไฮเม็ททุสตัวหนึ่งซึ่งเป็นนางพญาผึ้งได้บินขึ้นไปยังภูเขาโอลิมปัสเพื่อถวายน้ำผึ้งสดๆ จากรังของมันให้แก่เทพจูปิเตอร์ เทพจูปิเตอร์ทรงยินดีกับน้ำผึ้งนี้อย่างมาก และสัญญาว่าจะให้ทุกอย่างที่นางพญาผึ้งขอ มันจึงอ้อนวอนพระองค์ว่า

“ได้โปรดมอบเหล็กในให้กับข้า ถ้ามนุษย์หน้าไหนเข้ามาใกล้เพื่อขโมยน้ำผึ้งของข้า ข้าจะได้ฆ่าเขาซะ”

เทพจูปิเตอร์เมื่อได้ยินดังนั้นก็ทรงไม่พอพระทัยอย่างมาก เพราะพระองค์ทรงรักมวลมนุษยชาติ แต่ไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องได้เพราะทรงให้สัญญาไว้แล้ว ดังนั้น พระองค์จึงรับสั่งตอบนางพญาผึ้งว่า

“เจ้าจะได้ตามคำขอของเจ้า แต่มันจะเป็นภัยกับชีวิตของเจ้าเองด้วย เพราะถ้าหากเจ้าปล่อยเหล็กในออกมา มันจะฝังอยู่ในบาดแผลของคนที่เจ้าต่อย แล้วตัวเจ้าก็จะต้องตายเพราะเสียเหล็กในนั้นไปด้วย”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เจตนาร้ายมักจะหวนกลับมาเล่นงานตนเอง