สุนัขล่าเนื้อเฒ่า

Basset-hound-Intro

ครั้งหนึ่งได้มีสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งที่สมัยยังหนุ่มและแข็งแรงนั้นไม่เคยยอมแพ้สัตว์ทุกตัวในป่า แต่เวลานี้มันแก่แล้วและได้เจอกับหมูป่าตัวหนึ่งขณะที่มันกำลังล่าเหยื่อ สุนัขล่าเนื้อเฒ่างับหูหมูป่าไว้อย่างห้าวหาญ แต่ก็ไม่สามารถงับมันไว้ได้นานเพราะเขี้ยวของมันเสื่อมแลว หมูป่าจึงสามารถหนีรอดไปได้

เจ้านายของมันรีบเดินมาดูและต้องผิดหวังอย่างมาก เขาดุด่าสุนัขล่าเนื้ออย่างรุนแรง มันจึงเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่า

“มันไม่ใช่ความผิดของข้าเลยเจ้านาย ขวัญกำลังใจของข้ายังดีเหมือนเดิม แต่ความชราเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆ ข้าควรได้รับคำชมเชยสำหรับสิ่งที่ข้าเคยเป็นมากกว่าถูกตำหนิสำหรับสิ่งที่ข้าเป็นอยู่ในตอนนี้”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ไม่สมควรที่จะตำหนิผู้ที่เจ็บป่วยหรือชราภาพ