สิงโตเฒ่า

LION+TAMER+HUCK+(17)

ครั้งหนึ่งได้มีสิงโตตัวหนึ่งทรุดโทรมเพราะความแก่และไม่มีเรี่ยวแรงเพราะโรคร้าย มันนอนรอความตายอยู่บนพื้น หมูป่าตัวหนึ่งกระโดดไปบนตัวสิงโตเฒ่าแล้วใช้เขี้ยวแทงเป็นการแก้แค้นให้กับบาดแผลที่จดจำไว้ในใจมาเป็นเวลานาน ครู่ต่อมาวัวกระทิงก็แทงสิงโตเฒ่าด้วยเขาราวกับมันเป็นศัตรู เมื่อลาเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆ สามารถทำร้ายสิงโตตัวใหญ่ได้โดยไม่ถูกลงโทษ มันจึงใช้ส้นเท้าเหยียบหน้าผากสิงโตเฒ่าบ้าง สิงโตเฒ่าที่ใกล้ตายจึงพูดขึ้นว่า

“ข้ายอมรับคำพูดดูหมิ่นจากผู้กล้าแม้จะไม่เต็มใจ แต่การที่จำเป็นต้องทนรับการกระทำเช่นนี้จากพวกเจ้าที่ต่ำต้อย มันเปรียบเสมือนการตายซ้ำสองจริงๆ”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : พวกขี้ขลาดตาขาวเท่านั้นที่จะเอาเปรียบผู้แข็งแกร่งกว่าที่กำลังจะตาย