ลาแบกเทวรูป

Cartoon image of Jesus Christ, with long brown hair, beard and mustache, wearing a white robe and brown sandals, as well as a blue sash, looks nice and kinds, sits on the orange saddle of a gray donkey, with pink inner ear, both hands holding a rope that is tied on the head of the donkey

ครั้งหนึ่งได้มีลาตัวหนึ่งกำลังแบกเทวรูปไม้ที่โด่งดังไปตามถนนหนทางในเมืองเพื่อไปประดิษฐานในโบสถ์แห่งหนึ่ง ขณะที่มันเดินผ่านไปผู้คนต่างพากันก้มลงหมอบกราบเทวรูป แต่ลากลับคิดว่าคนพวกนั้นกำลังก้มหัวเพื่อเคารพมัน จึงเชิดหน้าขึ้นด้วยความภาคภูมิใจและไม่ยอมก้าวเดิน

เมื่อคนขี่ลาเห็นเช่นนั้นจึงหวดแส้ลงบนไหล่ของลาอย่างแรงและพูดว่า

“เจ้าลาโง่เอ๊ย! ยังไม่ถึงเวลาที่ผู้คนจะให้ความเคารพต่อลาหรอก”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนฉลาดย่อมไม่เอาความดีของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง