เจ้านายกับสุนัขของเขา

101-Dalmatians-1961-three-puppies

ครั้งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งต้องติดอยู่ในบ้านชนบทของเขาเพราะพายุ ครั้งแรกเขาฆ่าแกะของเขาหมดทุกตัว ตามด้วยแพะเพื่อเป็นอาหารให้กับคนทั้งบ้าน เมื่อพายุยังไม่สงบ เขาจึงจำเป็นต้องเชือดวัวของเขาเป็นอาหาร

เหล่าสุนัขของเขาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้แล้วต่างจึงปรึกษากันว่า

“ถึงเวลาที่พวกเราต้องหนีไปจากที่นี่กันแล้ว เพราะถ้าเจ้านายไม่เว้นแม้กระทั่งวัวของเขาซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้เขาแท้ๆ เราจะหวังให้เขาละเว้นพวกเราได้อย่างไร”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : คนที่ปฏิบัติกับครอบครัวตัวเองไม่ดีย่อมไม่อาจคบเป็นเพื่อนได้