พ่อค้าสามคน

AManandHisThreeFriends.php_cartoon_copy

ครั้งหนึ่งในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งถูกบุกล้อม ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างถูกเรียกมาประชุมกันเพื่อคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันเมืองจากศัตรู ช่างทำอิฐแนะนำอย่างกระตือรือร้นว่าอิฐเป็นวัสดุที่ใช้ป้องกันได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนช่างไม้ก็ได้เสนออย่างกระตือรือร้นมากพอกันว่าท่อนไม้เป็นวิธีป้องกันเมืองที่ดีกว่า คนฟอกหนังจึงลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า

“ท่านทั้งหลาย ข้ามีความเห็นแตกต่างจากพวกท่านทุกคน ข้าว่าไม่มีวัสดุอะไรที่จะป้องกันได้ดีเทียบเท่ากับการใช้หนังคลุม และไม่มีอะไรดีเท่ากับหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ทุกคนย่อมคิดแต่ผลประโยชน์ของตน