แม่น้ำกับทะเล

river_to_sea_by_alexmathers

ครั้งหนึ่งได้มีแม่น้ำได้มารวมตัวกันเพื่ออุทธรณ์กับทะเลว่า

“พวกเราไหลลงสู่กระแสคลื่นของท่านในสภาพที่เป็นน้ำดื่มได้ ทำไมท่านถึงทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก กลายเป็นน้ำเค็มและไม่เหมาะกับการดื่มแบบนี้”

ทะเลรู้ดีว่าแม่น้ำตั้งใจจะโยนความผิดให้มัน จึงตอบว่า

“ได้โปรดเลิกไหลลงสู่กระแสคลื่นของข้า ท่านจะได้ไม่ต้องกลายเป็นเกลือ”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความฉลาดย่อมหาทางรอดได้เสมอ