พ่อกับเหล่าลูกชายของเขา

father-son-inmage

ครั้งหนึ่งมีผู้เป็นพ่อคนหนึ่งซึ่งเขาได้มีลูกชายหลายคนที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลา เมื่อผู้เป็นพ่อไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งด้วยการตักเตือนได้ เขาจึงตัดสินใจที่จะแสดงให้เห็นถึงผลร้ายของความไม่สามัคคีกัน

วันหนึ่งเขาได้บอกให้ลูกๆ ไปเอากิ่งไม้มาให้เขามัดหนึ่ง เมื่อลูกๆ นำมาให้เขาแล้ว เขาก็จัดวางกิ่งไม้ลงบนมือของลูกชายทุกคนคนละมัด พร้อมสั่งให้พวกเขาต่างหักกิ่งไม้ที่อยู่ในมือ แต่ทว่าทุกคนไม่ว่าจะออกแรงมากมายจนสุดแรงเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหักกิ่งไม้นั้นได้สำเร็จสักคน จากนั้นผู้เป็นพ่อจึงได้แก้มัดออก พร้อมกับแยกกิ่งไม้ออกจากกันทีละกิ่ง แล้วนำไปวางบนมือของลูกชายทุกคนอีกครั้ง แต่ทว่าคราวนี้พวกเขากลับหักกิ่งไม้นั้นออกได้อย่างง่ายดาย

ผู้เป็นพ่อจึงบอกกล่าวกับลูกๆ ว่า

“ลูกพ่อ ถ้าพวกเจ้ามีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน พวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนกิ่งไม้มัดนี้ที่ศัตรูไม่อาจทำร้ายได้ แต่ถ้าพวกเจ้าแบ่งแยกกันเอง พวกเจ้าก็จะถูกทำร้ายได้อย่างง่ายดายเหมือนกิ่งไม้ที่แยกออกจากกันเหล่านี้”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : สามัคคีคือพลัง