เฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน

09-Hercules_and_the_Waggoner

วันหนึ่งคนขับเกวียนกำลังขับเกวียนไปตามถนนภายในชนบทแห่งหนึ่ง แล้วล้อเกวียนก็เกิดจมลึกลงไปในร่องโคลนเข้า คนขับเกวียนบ้านนอกคนนี้จึงได้แต่งุนงงและหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาได้แต่ยืนมองเกวียนเฉยๆ โดยไม่คิดจะทำอะไร ได้แต่ร้องเรียกเสียงดังให้เทพเจ้าเฮอร์คิวลิสมาช่วยเขา

เมื่อเทพเจ้าเฮอร์คิวลิสได้ยินและปรากฏกายขึ้นจึงบอกกับคนขับเกวียนว่า

“เอาไหล่ดันล้อสิ มนุษย์เอ๋ย แล้วกระตุ้นวัวของเจ้าให้ออกเดิน และอย่าภาวนาขอความช่วยเหลือจากข้าอีกจนกว่าเจ้าจะช่วยตัวเองอย่างดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าเจ้าหวังพึ่งแต่การสวดภาวนา ในภายภาคหน้าคำสวดภาวนาของเจ้าจะไร้ผล”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน